Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skvělé výsledky našich žáků v Pythagoriádě

Obvodního kola matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo 22. listopadu, se zúčastnilo 168 vybraných žáků 6. až 9. ročníků z 22 základních škol z Prahy 5 a z Prahy 13. V kategorii 6. ročníku, ve které soutěžilo 42 žáků, si vedla velmi dobře Miluše Svobodová z naší školy, která obsadila 6. místo. V kategorii 7. ročníku, která byla nejpočetnější (58 účastníků), byli z pouhých šesti úspěšných řešitelů 3 žáci ze ZŠ Kuncova. Nejlépe si vedl Lukáš Martinec, který obsadil 2. místo, Jakub Urban skončil na 4. a Slávek Kaftan na 6. místě. Kategorie 8. ročníku byla zastoupena jen dvacítkou soutěžících, z nichž 7 bylo z naší školy. Z pěti úspěšných řešitelů získal nejvíce bodů Sebastián Hodboď, který obsadil 1. místo a na 2. místě skončila Anna Peršínová. V konkurenci 48 účastníků kategorie 9. ročníku se prosadil nejlépe náš Jonáš Kubíček, který obsadil 1. místo. ZŠ Kuncova se tak stala nejúspěšnější školou v obou obvodech. Všem úspěšným žákům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Za trpělivou, obětavou, neúnavnou a poctivou kvalitní pedagogickou práci děkuji všem vyučujícím matematiky.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova