Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stáž ve Švédsku

Ve dnech 23. – 28. 11. 2022 se pan ředitel Petr Neuvirt a paní učitelka Marcela Černá účastnili stáže na základní škole ve švédském městě Helsingborg. Stáž byla zaměřena na sledování práce s dětmi na základní škole Vitra, kterou navštěvuje velký počet dětí s odlišným mateřským jazykem. Rozdíly v práci ve švédské a v naší české škole nejsou příliš velké. Výhodu švédské školy je především technické vybavení a menší počet dětí na jednoho pedagoga. Všichni účastníci ocenili inspirativní setkání a možnost další spolupráce.

Renata Vondráková, ZŠ Klausova 2450