Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dejme dětem šanci

Ve středu 29. listopadu proběhla v dopoledních hodinách v atriu radnice ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci, o.p.s., prodejní akce na pomoc dětem z dětských domovů. 

S radostí oznamujeme, že výtěžek z akce vynesl dětským domovům celkem 29 218 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a podpořili děti z dětských domovů. 

-red-