Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku 2023

Za účasti místostarosty MČ Praha 13 Davida Zeleného, hostů Výkonného výboru MSH ČMS hl. m. Praha a zástupců SDH okolních sborů se v sobotu 2. prosince uskutečnila 125. valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Během něj sbor uspořádal několik akcí pro děti a jejich rodiče, jako Čarodějnice, Dětský den s hasiči, o prázdninách se uskutečnily na hasičské zbrojnici návštěvy mateřských školek a příměstských škol. Dále tu bylo Rozloučení s prázdninami, Drakiáda a na konci roku Čertovská stezka a Mikulášská nadílka. Veřejnost nás také viděla na Bezpečné 13, na akcích jako Ukliďme Česko, Den rodin se sportem, Festival volného času

Jednotka SDH za uplynulý rok provedla čtyřicet jedna výjezdů. Nejvíce k požárům, ostatní výjezdy se týkaly technických pomocí, jako čerpání vody, likvidace hmyzu, padlý strom a ostatní technická pomoc. Členové výjezdové jednotky se účastnili pravidelných stáží u HZS hl. m. Prahy, svoje dovednosti zdokonalovali při námětových cvičení, která organizoval HZS hl. m. Prahy. Rádi přivítáme každého zájemce o činnost u našeho SDH. Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS hl. m. Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti. Bez jejich podpory bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky