Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie je tu pro vás

Na začátek se především sluší poděkovat našim občanům za poskytovanou pomoc a věříme, že na stejné úrovni bude naše spolupráce pokračovat. V nastávajícím roce se i nadále hodláme soustředit zejména na kontrolní a hlídkovou činnost v lokalitách s trvalým výskytem nepřizpůsobivých osob bez domova, kriminálně závadových osob a uživatelů alkoholu a jiných návykových látek. Samozřejmě počítáme i s realizací mimořádných akcí zaměřených na ochranu veřejného pořádku a majetku občanů. Určitě půjde o noční kontroly parkovišť, problematických provozoven a akce zaměřené na psy a jejich majitele. V tomto příspěvku si též dovolíme připomenout důležité informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ulici Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky. Vaše podání, oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitelství kdykoliv, a to osobně či telefonicky (pevná linka 222 025 721-22, případně bezplatná linka tísňového volání 156). Dále je možné kontaktovat v době úředních hodin místní územně odpovědné strážníky na okrskové služebně Velká Ohrada, ulice Prusíkova 2577 a okrskové služebně Nové Butovice, Sluneční náměstí 13 - budova ÚMČ Praha 13. Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových služebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Bližší informace na www.mppraha.cz

Všem čtenářům přeji za sebe a své kolegy hodně štěstí a zdraví v roce 2024. Ať jste vy i vaši blízcí spokojeni. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP