Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na co si dát pozor, když se pronajímá byt

Ať už se chystáte vlastní byt pronajmout, nebo si hledáte nový byt k nájmu, je třeba dbát na právní stránku, dobrá smlouva vám může ušetřit mnoho starostí i peněz. U nájemních smluv je stejně důležité to, co je v nich napsáno, stejně jako to, co v nich není. Rozhodně byste neměli podepisovat vzor stažený z internetu, který jste si ani pořádně nepřečetli. Když budete mít štěstí, vůbec nic katastrofálního se nestane, protože některé věci si prostě v nájemní smlouvě ujednat nemůžete. Patří sem například zákaz chovu zvířete i zákaz výpovědi z bytu bez uvedení důvodu. Přesto tu jsou pasti na medvědy, na které je vhodné si dát pozor a je nutné si je ověřit. Třeba jestli ten, kdo vám byt pronajímá, vám ho opravdu pronajmout může. Jestli vás provedl bytem, ke kterému má nejen klíče, ale i právo, anebo jestli vám právě nenabídl byt, kam chodí zalévat květiny, než se majitelé vrátí z dovolené. To by pak nájem skončil zároveň s dovolenou. 

Na co si dát pozor a co je dobré vědět, když pronajímáte byt: 

 • Nepoužívejte vzory z internetu, nepište si smlouvu sami, najděte si odborníka, který smlouvu napíše za vás a zohlední všechny vaše požadavky a obavy. 
 • Je lepší pronajmout byt na dobu určitou, s možností prodlužování, kdybyste narazili na nájemníky z hororu. 
 • Chov zvířete nájemníkovi zakázat nemůžete. Můžete po něm ale chtít, aby byt před předáním vymaloval a opravil. 
 • Sepisujte předávací protokoly, s detailním popisem stavu bytu, nejlépe i s fotkami. 
 • Nájem zvýšit můžete, ale podle striktních pravidel, a ne podle internetu. 
 • Upravte si podnájem! Jinak budete překvapení, kdo všechno ještě bydlí ve vašem bytě. Nájemník může, pokud to neupravuje jeho nájemní smlouva, může podepsat s někým dalším podnájemní smlouvu. 
 • Jak neukončit nájem? Rozhodně se vyvarujte krajních řešení, jako je vypnutí elektřiny a vody nebo výměna zámku. Oboje je trestný čin. 
 • Pozor na pronájem družstevního bytu. Zde potřebujete souhlas družstva. 

A na co si dát pozor, a co je dobré vědět, když si pronajímáte byt: 

 • Přečtěte si nájemní smlouvu! A ještě lépe – najděte si odborníka, který ji za vás přečte a kdo opravdu správně rozumí obsahu. 
 • Ověřte si, že uzavíráte nájemní, a ne podnájemní smlouvu. Podnájemník má slabší pozici, méně práv a tím pádem i menší ochranu než nájemník. A hlavně – podnájemní smlouva končí zároveň s nájemní. 
 • Ověřte si, že pronajímatel má právo vám byt pronajmout, je buď vlastníkem, nebo má souhlas (majitele, nebo družstva). 
 • Ano, pronajímatel po vás může chtít, a pravděpodobně i bude chtít, několik nájmů jako kauci. Neměla by to ale být částka odpovídající pomalu hodnotě bytu, běžná praxe se pohybuje v částkách maximálně tří nájmů. 
 • Plaťte nájem včas, mohlo by se stát, že vám pronajímatel napočítá úroky z prodlení. Nájem se zpravidla platí dopředu. 
 • Pronajímatel může chodit kontrolovat byt, ale ne bez ohlášení, a už vůbec ne bez vašeho vědomí. 
 • Chcete byt vylepšovat, opravovat? Domluvte se s pronajímatelem, pokud to už nemáte upravené ve smlouvě. Může vám snížit nájem, nebo zaplatit hodnotu investic. Pokud o úpravách nebude vědět, nebo s nimi nebude souhlasit, budete muset byt uvést do původního stavu. Hra „byl jsem mladistvým architektem“ se může hodně zkomplikovat. 
 • Písemně, všechno chtějte písemně! Platíte nájem v hotovosti? Chtějte potvrzení o zaplacení. Pravděpodobně platíte pronajímateli služby. Chtějte vyúčtování. Vyúčtování se vyhotovuje jednou ročně, nejprve na ně čeká majitel, a pak na něj čekáte vy. Reálně tak vyúčtování dostanete ne začátkem roku, ale až na jaře.

Příjemný a úspěšný rok 2024. 

Jaroslava Šafránková, Advokátní kancelář Šafránková & Vrba