Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé,


věřím, že jste prožili příjemné Vánoce se svými nejbližšími a do roku 2024 vám přeji vše nejlepší.

Na začátku každého roku je dobré si připomenout, co je opravdu důležité a nastavit si priority pro další měsíce. Každým rokem získáváme nové zkušenosti, jednou se podaří něco úžasného, jindy ochutnáme nezdar, jen čas neustále běží. Vidíme to všude kolem sebe a když se ohlédnu za minulým rokem, můžu říct, že jsme vše zvládli se ctí.

Stále platí fakt, že jsme jedna z mála pražských radnic, která není zatížena úvěry ani půjčkami. To je skvělá výchozí pozice do dalšího roku a jsem přesvědčen, že dlouhodobým zodpovědným hospodařením se nám podaří úspěšně projít i nadcházejícími roky. 

Změny a rozvoj jsou přirozenou součástí společnosti a ze všech sil se snažím, aby naše městská část byla pro všechny z nás každým rokem lepším místem pro život. Počet obyvatel se v naší městské části zvyšuje a myslím, že je to jednoduše tím, že Praha 13 je dobrá adresa. Neustále investujeme do školství, protože bez kvalitního vzdělání se neobejde žádná generace. Aktuálně se připravují dvě nové mateřské školy pro nejmenší děti a intenzivně pracujeme na přípravě nové základní školy pro tisíc žáků. 

Dokončili jsme rekonstrukci skateparku a všechny generace vyznavačů streetových sportů mohou trénovat ve špičkovém areálu. Letos v jeho těsné blízkosti zrekonstruujeme původní hřiště a pro místní obyvatele vznikne nové a kvalitní multifunkční sportoviště pro všechny generace. Čerstvou technologickou novinkou je fotovoltaika na střeše radnice, která je pilotním projektem v rámci snižování spotřeby elektrické energie veřejných budov. 

Na řešení problematického parkování intenzivně pracujeme, v červnu byl otevřen nový parkovací dům v Nových Butovicích, v projektové fázi je již další a doufám, že se podaří nastavit efektivní systém v rámci celé Prahy. Většina obyvatel modré zóny ve formě, jak jsou dnes nastaveny v jiných městských částech, nechce a já tomu zcela rozumím. Parkovací systém je třeba nastavit férově a prakticky. 

Skvěle funguje Středisko sociálních služeb a celková péče o naše dříve narozené sousedy je v naší městské části na velmi vysoké úrovni. Přestože již druhým rokem čelíme stoupajícím cenám jak v rodinných rozpočtech, ale také ve veřejné sféře, radnice je tu pro vás a kvalita klíčových služeb pro obyvatele se nemění. Úspory máme připraveny v oblastech, které se nijak nedotknou běžných činností. 

Pokud se ocitnete v tíživé situaci, neváhejte se na nás obrátit, radnice je tu vždy pro vás a využít můžete také služeb bezplatné právní poradny. Do nového roku vám přeji především pevné zdraví, je tím nejdůležitějším, co máme. Přistupujme ke svému životu s optimistickým nadhledem a važme si drobných radostí i úspěchů. Pomáhejme si a buďme k sobě ohleduplní. 


Váš starosta


Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13