Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svoz odpadu na přelomu roku

Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsnéhoi tříděného odpadu. Pražské služby, a.s., AVE Pražské komunální služby, a.s., a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.

V termínu od 23. do 31. prosince 2023 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěže na stanovištích separovaného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném režimu.

Svoz směsného odpadu:

23. - 31. 12. 2023, 1. - 6. 1. 2024 - Standardní svoz v pravidelných svozových dnech

Svoz tříděného odpadu:

23. - 31. 12. 2023, 1. - 6. 2024 - Standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. - 31. 12. 2023 - V kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu 

-red-