Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční stromečky do všech školek Prahy 13

Tradiční předání vánočních stromečků do všech dvaadvaceti mateřských školek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i letos. Přibližně metrové živé jedličky, které se stanou trvalou součástí školních zahrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Vedení radnice současně poděkovalo všem zaměstnancům mateřských školek za obětavou práci. „Tradici předání živých stromků do všech mateřských školek jsme samozřejmě dodrželi i tento rok a věřím, že i letošní advent přinese do školek příjemně strávený čas pro všechny děti i zaměstnance. Při této příležitosti děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům našich školek, kteří se pečlivě starají o naše nejmenší děti,“ poděkoval starosta David Vodrážka. „Živé stromky do mateřských školek předáváme již několik let a jsem ráda, že se dětem tato předvánoční akce skutečně líbí. Vážíme si nejen tradic, ale i přírody, a právě proto do školek přivážíme živé stromky připravené rovnou na zasazení. V některých školkách rostou na zahradách smrčky z minulých Vánoc a u dětí se tak nená silně vytváří pozitivní vztah k přírodě. Děti si stromečky ozdobí a já už se moc těším na fotografie, které nám paní učitelky pošlou,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková. 

Lucie Steinerová