Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Druhý Diagnostický den ve FZŠ Trávníčkova

Druhý Diagnostický den ve FZŠ Trávníčkova


Sobota 7. října opět patřila dětem od 2,5 do 15 let a rodičům z celé ČR, kteří měli zájem o testování nadání svého dítěte. Projekt se konal ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství, Centrem nadání o. s. a Mensou ČR. Škola se pro tuto spolupráci a diagnostiku rozhodla z důvodu otevření 1. ročníku mimořádně nadaných dětí (MND) ve školním roce 2007/2008. O diagnostický den byl i ve 2. termínu mimořádný zájem, pozvání přijalo
6 psychologů z celé ČR, testováno bylo 38 dětí. Již teď se těšíme na lednové setkání. 

Jiří Pejšman, FZŠ Trávníčkova