Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dům seniorů má jméno Lukáš

Dům seniorů má jméno Lukáš


Nový dům pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Trávníčkova a Fantova jsme vám představili již v minulém čísle. Za přístavbu a úpravy objektu zaplatila městská část 52 miliónů korun, včetně desetimiliónové dotace z Magistrátu hl. města Prahy. Koncem září proběhla kolaudace a v úterý 3. října byl dům po desetiměsíční přestavbě slavnostně otevřen.
Všem aktérům rekonstrukce poděkoval starosta Prahy 13 David Vodrážka se svým zástupcem Petrem Weberem a ředitelkou Střediska sociálních služeb Prahy 13 Helenou Čelišovou. Zúčastnili se také členové rady a zastupitelstva, vedoucí zainteresovaných odborů úřadu a zástupci klubů seniorů a další hosté. Hudbu obstaral dětský soubor Klíček. Slavnostní páska posloužila po přestřižení jako mašle pro modrého medvěda Lukáše, který se stal maskotem domu. Všichni přítomní si pak prohlédli klubovny, denní stacionář, kde již bylo několik klientů, středisko osobní hygieny, byty a počítačovou učebnu. Exkurze byla zakončena v jídelně, kde pracovnice kuchyně připravily pestré pohoštění. Starosta pak naporcoval dort v podobě medvěda Lukáše a připil pracovnicím i budoucím klientům na zdraví. Následujícího dne již kuchyně s jídelnou zahájily provoz a dům začal ožívat. A proč se Dům seniorů jmenuje Lukáš? Nic tajemného v tom nehledejte – stojí přece na místě zvaném Luka! 

Samuel Truschka