Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

EXPEDITION MONTANA.

EXPEDITION MONTANA.


Děti ze 4.–6. tříd FZŠ Fingerova se v září zúčastnily prodlouženého víkendového pobytu v areálu Relax Monínec, který byl spojen s netradiční výukou anglického jazyka. Dopoledne probíhalo vyučování, odpoledne si děti užívaly krásných dní v přírodě, na večer si připravovaly různé scénky podle zadaných úkolů. Odměnou pro všechny bylo promítání filmů v angličtině a s anglickými titulky. Děti přistoupily spontánně na tuto hru, ztratily ostych z případných chyb při komunikaci, běžně se domlouvaly například v restauraci při jídle, při hrách. Ani se nám nechtělo domů. Tak někdy příště good bye. 

Blanka Žaludová