Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Všechno by mělo mít jasná pravidla

Všechno by mělo mít jasná pravidla

Lednový STOP odstartoval seriál, ve kterém jsme si postupně povídali se všemi radními naší městské části. Jeho poslední díl bude patřit Petru Kuželovi, radnímu Prahy 13, předsedovi představenstva Hospodářské komory hl. města Prahy a viceprezidentovi HK ČR.

Před čtyřmi roky jsme vás v našem povolebním rozhovoru už trochu vyzpovídali. Nyní je tady další volební období a tak jsme si opět připravili pár otázek.Úvodem byste nám mohl prozradit, co se ve vašem soukromém i profesním životě za uplynulé čtyři roky změnilo?


Stala se jedna úžasná věc, narodila se mi druhá dcera Karolína, takže máme doma o zábavu postaráno. Dnes jsou jí tři roky a já znovu zažívám chvíle ve školce, se starší dcerou Nelou chodím do školy a na vlastní kůži, jako rodič, poznávám, co nám přinesl nový školský zákon. A v zaměstnání? Pozitivní změnou bezesporu je například to, že na úřadě potkávám nové mladé lidi, kteří postupně přebírají štafetu od svých starších a zkušenějších kolegů. Stejně tak je tomu v zastupitelském sboru, což dokazuje, že mladým lidem není jedno, jak bude místo, kde žijí, vypadat a jsou pro pozitivní vývoj také ochotni něco udělat. Přínosem také je, že se obyvatelé naší městské části daleko častěji obracejí na radní i zastupitele. Už ne jen se svými problémy, ale také s nápady, jak to či ono změnit k lepšímu. A výsledek? Třináctka se stává naším skutečným domovem, který nabízí volnočasové i pracovní příležitosti. Své pracovní uplatnění tady podle statistiky našlo téměř 24 % občanů.


O naší městské části se kdysi říkalo, že je tak trochu prostorem nikoho.


Město, kam lidé chodí pouze přespávat, kde se nechodí ani na odpolední nebo podvečerní procházky – takové místo jakoby nežilo. O Praze 13 to už naštěstí téměř neplatí. Určitá sídlištní anonymita sice přetrvává, ale i to se pomaloučku mění k lepšímu. Objevily se taky nové cukrárny i hospůdky, kam si mohou jít posedět, pořádá se velké množství akcí, kde se lidé mohou pobavit a v neposlední řadě jsou to sportovní zařízení, která navštěvuje čím dál více lidí. A to jsou místa, kde se lidé potkávají a poskytují možnost poznat nové přátele.


Po schválení reformy veřejných financí v oblasti daní, ve zdravotnictví a sociálních dávkách čekají naši republiku jedny z největších změn v moderních dějinách státu. Vím, že jste předsedal Daňové skupině Hospodářské komory ČR.


Reforma veřejných financí byla po bouřlivých diskusích přijata. Rozpaky ale zůstávají. Žádná jasná zpráva se nekoná. Nekonečný řetězec kompromisů přinesl výsledek, který nenaplnil očekávání podnikatelů. Říká se, že politika je umění možného. Větší míra razance bohužel neprošla.

O změnách souvisejících s daňovou reformou se hodně hovoří, ale mnoho podnikatelů a obyvatel vůbec jasno nemá.


Všichni jsme se snažili, aby reforma přinesla jasná pravidla hry. Přirovnejme si daně třeba k fotbalu. Představte si ten mazec, kdyby fotbalová pravidla měla tolik výjimek, jako má stále naše daňová soustava. My přitom chceme jasná a pregnantně formulovaná pravidla, která by platila pro všechny a byla aspoň určitou dobu neměnná.


Vysvětlete, prosím, jednou větou změnu pro podnikatele.


Nejdůležitější změnou v daňové reformě pro malé a střední podnikatele je skutečnost, že se sníží daňová sazba, s tím, že firmám dílčím způsobem naroste daňový základ.


Ano, daňové změny zajímají nejvíce.


Daň z příjmu právnických osob bude celkově klesat. Z dnešních 24 se sníží v příštím roce na 21 a postupně snad až na 19 % v roce 2010. Pro firmy s padesátimilionovým ročním obratem to bude znamenat úsporu v řádu statisíců. Menším firmám s obratem do 25 milionů odpadne povinnost vést podvojné účetnictví.


Jak budou daněny příjmy zaměstnanců?


Má-li firma interní zaměstnance, základ daně z příjmu se bude počítat jiným způsobem: jednotná sazba pro fyzické osoby je 15% ze superhrubé mzdy v roce 2008, o rok později možná 12,5 procenta. Superhrubá mzda obsahuje skutečné výdaje na zaměstnance, tedy vč. pojištění.

Přejděme od zaměstnanců k osobám samostatně výdělečně činným.


Pro ně platí jednotná 15% daň z příjmu rovněž. Stále zůstává možnost odečítat paušálem, v něm ovšem již nebudou zahrnuty všechny výdaje. Konkrétně nebude možné odečíst zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jako tomu bylo doposud. Ale současně se zvyšují základní odpočitatelné položky na poplatníka, na manžela či manželku bez příjmu a na děti.


V tuzemsku máme jeden leitmotiv –stravenky, dotknou se ho změny?


Ne, daňové zvýhodnění stravenek, ten populární a tolik opěvovaný zaměstnanecký benefit, zůstává.


Bolavé místo se jmenuje nemocenská.


Ano, reforma zpřísňuje výplatu nemocenské. Mnoho menších a středních podniků trápí tzv. falešná nemocnost. Nyní první tři dny nemoci nebudou placeny.


Budou či nebudou nakonec registrační pokladny?


Naši obchodníci jistě uvítají zrušení povinnosti vlastnit registrační pokladnu, která měla platit od 1. ledna 2008.


Pojďme závěrem obrátit list a hovořme zase o vás. Co se naopak ve vašem životě nezměnilo?


Nezměněnou záležitostí mimo jiné je, že se s manželkou staráme o děti z dětských domovů. A to v takové míře, že jsme založili občanské sdružení Peppermint. Myslím, že cesta, kterou jsme se dali, je nejen zajímavá, ale hlavně potřebná. Kolem sebe vidím, jak se všichni starají o děti v Africe. Je to bezesporu velmi záslužná činnost, ale mám takový malinko pichlavý pocit, že trochu zapomínáme na děti, které se narodí tady a nemají rodiče, a když, tak jako by nebyli. Vím, vznikla řada organizací, sdružení, spolků, které pomáhají, většinou ale jejich pomoc osmnáctým rokem dítěte končí. Ale co dál? Jak se mají tito mladí lidé zapojit do života, když nemají práci, bydlení a není nikdo, kdo by pomohl, poradil? To je právě moment, na který jsme se zaměřili.


Pomalu ale jistě se blíží Vánoce. Pozvete opět do Prahy děti z Krompachu?


Naše kamarády z Dětského domova v Krompachu si určitě přivezeme. Už se na ně moc těšíme.


Eva Černá