Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž listopad

Jeden z největších stavebních komplexů v Evropě, na jehož jméno se ptáme, se rozkládá na ploše dvou hektarů. Leží mezi Karlovou a Křížovnickou ulicí a hlavním průčelím se obrací do Mariánského náměstí. Trvalo téměř 170 let než byla stavba této největší a nejstarší jezuitské koleje v Čechách dokončena. Na budování se podílela celá řada významných architektů, malířů a sochařů. K nejatraktivnějším místům náleží 68 metrů vysoká Astronomická věž, skvostná Zrcadlová kaple a barokní knihovní sál s překrásnou freskovou výzdobou.

Jedna z pověstí, která je s tímto místem spojena, vypráví o učeném Edmondu Campianovi (1540– 1581), profesoru rétoriky, filozofie a teologie. Pocházel z Londýna, ale opustil anglikánskou víru i Anglii a stal se katolíkem. Na kontinentě vstoupil do jezuitského řádu, vystudoval a v roce 1579 byl v Praze vysvěcen na kněze. Do své vlasti se vrátil v přestrojení za obchodníka, aby tajně nábožensky působil mezi lidem. Jeho činnost však byla odhalena, Campiana uvěznili, mučili a na rozkaz královny Alžběty byl oběšen a rozčtvrcen. V 19. století byl blahoslaven a roku 1970 prohlášen za svatého. V Křižovnické chodbě se prý dodnes objevuje jako duch. Jiná, známější pověst je o ukrytém pokladu jezuitů. V roce 1773 papež Kliment XIV. zrušil jezuitský řád. Jeho příslušníci údajně učinili tajná opatření, aby úřední komise, jež měla zabavit jejich značné jmění, našla jen jeho zlomek. Chudý zedník vše za pár zlaťáků zazdil ve sklepení. Jezuité zahladili stopy, pro poklad se však nevrátili. V podzemí prý leží dodnes.

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o Týnském chrámu. Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:


Lucie Jelínková, Lidice

Soutěžní otázky na listopad:


1) Který klub seniorů uspořádal v září „olympijské hry“?
2) V blízkosti radnice otevřela novou pobočku jedna z pojišťoven. Která?
3) Kdy se konal v Centrálním parku Den stromů?

Správné odpovědi na říjnové soutěžní otázky:


1) Kolik družstev se zúčastnilo soutěže Stodůlecký vodník?
11 mužských a 5 ženských.

2)Jaké problematice byla věnována výstava CZECH MADE?
Podmínkám cizincům pracujícím v ČR.

3) Vyjmenujte alespoň tři z účinkujících na Koncertu pro park
Miroslav Imrich, Václav Noid Bárta, kapela Screwballs, Petr Rezek, Tereza Kerndlová a Petr Muk.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Jiřina Bydžovská, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce:


Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá