Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská část zvažuje další prodej bytového fondu

 

V dubnu letošního roku byl usnesením Zastupitelstva MČ Praha 13 ukončen prodej bytového fondu po technologických celcích. Zastupitelstvo mě současně pověřilo, abych do konce roku 2009 předložil koncepci nakládání se zbylým bytovým fondem, který byl svěřen do správy MČ Praha 13. V současné době má městská část ve správě celkem 60 bytových domů s 1680 byty. Vzhledem k tomu, že se o možnost odkoupení bytů nebo bytových domů do vlastnictví zajímalo velké množství nájemníků, urychlili jsme práci na koncepci a v září jsme mezi všemi stávajícími nájemníky provedli dotazníkovou akci.

Ve spolupráci se správcovskými firmami jsme doručili dotazníky nájemcům všech 1680 bytů. Ve stanovené lhůtě se nám vrátilo 1418 dotazníků, které potvrdily skutečně vysoký zájem o odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Celkem 1187 nájemníků dává přednost převodu bytu přímo do osobního vlastnictví, 192 do družstevního vlastnictví a pouze 39 nájemců odpovědělo, že předběžně nemá zájem o odkoupení bytu. Přibližně 400 respondentů je schopno uhradit kupní cenu hned, ostatní na splátky.

Rada městské části projednala výsledky průzkumu na svém jednání 19. října a rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr prodeje bytového fondu ve správě městské části po bytových jednotkách včetně zastavěných pozemků. Současně mě pověřila dopracováním návrhu podmínek prodeje, které následně předložím k projednání radě a zastupitelstvu. Je tedy pravděpodobné, že o prodeji bytového fondu nájemcům bude jednat již prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13.

Petr Zeman, zástupce starosty