Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MLUVILI JSME JAZYKY MENŠIN

Při projektových dnech v ZŠ Mládí se žáci i my učitelé dozvídáme spoustu užitečných věcí. V předvečer Evropského dne jazyků jsme se věnovali čtrnácti menšinám žijícím v České republice. Byly to minority bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská a židovská. Starší žáci dva týdny shromažďovali a zpracovávali informace o vylosované skupině. Jejich úkolem bylo představit historii minority a zemi, ze které pochází, její jazyk, národní kuchyni nebo turistické památky. Mladší žáci si zase připravili písničky nebo říkanky v jazyce vybrané skupiny a vyrobili vlajky příslušných zemí. Při skvělých prezentacích jsme se pak dozvěděli, jak se například řecky řekne „ano“ a slovensky „polštář“, ochutnali několik národních pokrmů, poslechli si ruské či romské lidové písně, německý rock a některé národní hymny. Ukázalo se, co již umíme, ale i co se ještě musíme naučit a z čeho se poučit.

Tomáš Klinka, ZŠ Mládí