Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NĚMECKÁ ŠKOLA DOKOŘÁN

 

V Německé škole v blízkosti metra Nové Butovice se v pondělí 12. října opět konal Den otevřených dveří. Součástí byl doprovodný hudební program, ukázková výuka i konference o moderní výuce biologie s účastí řady expertů. Byl také představen prestižní výzkumný projekt Vltava-Moldau spočívající v týmové práci českých a německých žáků, kteří se zaujetím odebírají a zkoumají vzorky vody, studují živočichy, kteří v této řece žijí, okolní flóru, měří průtok a další hodnoty Vltavy. Podrobnější informace o projektu na www.projektvltava.com. Vedle německé mateřské školy a německé základky mohou rodiče přihlásit své děti v páté třídě na kurzy německého jazyka zdarma. Od šesté třídy nastoupí žáci do české větve, kde postupně přibývá výuka v němčině. V desáté třídě, kdy už jazyk dostatečně znají, se česká větev spojí s německou a o dva roky později žáci obou větví absolvují německou maturitu, podle německého vzdělávacího systému. Pro zájemce o českou maturitu je navíc vypsán třináctý ročník. Dvě maturity umožní studium jak v Německu, tak i v Česku. Kromě němčiny se děti naučí angličtinu i francouzštinu na nejvyšší úrovni. Více na www.dsp-praha.org.

-red-