Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace sídlištních vnitrobloků pokročila

 O připravované revitalizaci, která povede k výraznému omlazení a zlepšení vzhledu šesti vnitrobloků na sídlištích Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice, jsme vás podrobně informovali v únorovém STOPu. Akce se mezitím zdárně rozjela a 20. července společnost Swietelski stavební, s. r. o., která byla vybrána jako dodavatel, zahájila realizaci projektu po stavební stránce. V první fázi proběhlo kácení vytipovaných nevhodných stromů a křovin a poté vybourání stěn, zídek a jiných ošklivých betonových prvků, které nemají v nových projektech místo. Mnohá neprůhledná křoviska, která byla v minulosti spíše naplněna odpadky, budou nahrazena trávníky s kvetoucími keři či květinami.

Zatím nejvíce pokročily práce ve vnitrobloku Heranova-Kálikova na sídlišti Stodůlky, kde byly odstraněny dávno nepoužívané sušáky na prádlo, vykáceny pámelníky a náletové dřeviny, vybudovány nové cesty a kamínková plocha dětského hřiště. Přesvědčil se o tom i starosta David Vodrážka, který se společně s Rastislavem Súľovským, ředitelem oblasti společnosti Swietelsky, projektanty, stavbyvedoucími, technickým dozorem a pracovníky odboru životního prostředí ve čtvrtek 1. října zúčastnil kontrolního dne průběhu revitalizace. Ve vnitrobloku v současné době probíhají práce na sportovním hřišti a do konce listopadu by ve vnitrobloku mělo být vysazeno 17 stromů a asi tisícovka keřů. Herní prvky na dětském hřišti ale budou nainstalovány až na jaře. Náklady na realizaci tohoto vnitrobloku jsou kolem 4,7 miliónů korun.

Práce výrazně pokročily i ve vnitroblocích Bronzová a Amforová- Brdičkova. Také zde byly odstraněny nevzhledné betonové výtvory z minulých dob, vybudovány nové cesty, jsou rekonstruována dětská hřiště a v průběhu podzimu dojde k výsadbám zeleně. Připravuje se zahájení prací ve vnitroblocích v Nových Butovicích a ve Stodůlkách.

Celá revitalizace, která by měla být dokončena do podzimu roku 2010, bude stát přes 50 miliónů korun, z toho 38,6 miliónu korun získala městská část z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V jejím průběhu bude vysazeno na 160 nových stromů a 5000 m2 keřů, tedy výrazně více, než bylo odstraněno. Podrobnosti o revitalizaci najdete na www.praha13.cz.

Samuel Truschka