Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SPISOVATELKA VYPRÁVĚLA DĚTEM

V době rozvoje televize a počítačové techniky se v ZŠ Mládí snažíme atraktivním způsobem seznamovat žáky s literaturou a posilovat čtenářskou gramotnost. Před rekonstrukcí Mlejna jsme navštěvovali pořady zaměřené na literární výchovu v Městské knihovně ve Stodůlkách. V září se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili v knihovně na Smíchově besedy se spisovatelkou Renatou Štulcovou o její nejnovější knize Růže a krokvice aneb Šifra krále Karla. Děti se s nadšením zaposlouchaly do jejího dobrodružného vyprávění a nechaly se zavést do Prahy z dob Otce vlasti. Autorka sama o sobě tvrdí, že je posedlá rytířskými příběhy, a na jejím vyprávění to bylo znát. Snažila se, aby v sobě děti samy objevily radost ze čtení a dokázaly interpretovat přečtený text. Mnozí žáci si kromě hezkého zážitku odnášeli i přihlášku do knihovny.

Za učitele češtiny v ZŠ Mládí Věra Opatrná