Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI NA VELKÉ OHRADĚ

Že je svatý Václav jedním z nejznámějších českých patronů, je bezesporu známá a jasná věc. Žáci ZŠ Klausova spolu se svými učiteli připravili nejen na jeho počest, ale i na počest ostatních patronů naší země (sv. Anežky, sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého) zahradní slavnost. Ve středu 23. září ožily stánky atributy svatých i zábavnými hrami. Našli jsme tu bylinkářství, střelbu z luku, turisticko-tábornické dovednosti, divadelní představení, kramářské písně, různé sportovní aktivity, bludiště, ukázky starého písma, živý obraz sv. Václava na koni, malování na tvář, občerstvení v duchu lehce podzimním, malování kachlí, prodej perníčků. Nechyběly informační panely s podobiznami patronů, jejich životem a významem. Zahradní slavnost si přišlo užít téměř tři sta návštěvníků.

Lenka Třešňáková