Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž listopad

V předposledním letošním vydání STOPu se ptáme na jméno okresního města ve Středočeském kraji, které je významnou městskou památkovou rezervací, zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho vznik je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, nicméně prvopočátky dolování jsou podstatně dávnějšího data. Povrchové výchozy stříbrných rudních žil byly zřejmě odhaleny již v závěru 10. století Slavníkovci, kteří na svém hradišti Malíně razili v letech 985 - 995 z tohoto stříbra mince – denáry. Navštívíte-li toto město rozhodně si prohlédněte dvojici katedrál, a to sv. Barbory a Nanebevzetí P. Marie, chrám sv. Jakuba, Vlašský dvůr nebo kostel sv. Jana Nepomuckého od F. M. Kaňky a monumentální soubore kláštera voršilek od K. I. Dienzenhofera. Mezi významné osobnosti, jejichž jméno je s městem úzce spojeno, patří například český vlastenec Mikuláš Dačický z Heslova, Karel Havlíček Borovský, autor textu české národní hymny Josef Kajetán Tyl, malíř Petr Jan Brandl nebo hlavní představitel lumírovské poezie Jaroslav Vrchlický.

Název města je podle legendy odvozen od mnišské kutny, kterou odložil sedlecký mnich Antonín na tři stříbrné pruty, které se mu zjevily ve snu, když odpočíval na poli blízko kostelíka Všech svatých. Antonín označil místo nálezu svým bílým cisterciáckým oděvem s kapucí a kutnou a běžel oznámit nález do kláštera...
Z další z pověstí se můžeme dovědět, že když se zvonařský mistr Jakub Ptáček chystal odlít velký zvon pro kostel sv. Barbory, měl sen, že uklouzl a spadl do roztavené zvonoviny. Den nato při lití zvonu přilétl kos a z blízkosti sledoval jeho práci. Náhle však byl omámen výpary a spadl do rozžhaveného kovu. Zvon byl posvěcen na jméno Marie, ale mezi lidmi se mu říkalo Ptáček.

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli město PLZEŇ.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

Jiřina Pavelková, Stodůlky

 

Soutěžní otázky na listopad:


1) Kdo bude v listopadu hostem Slávka Klecandra v pravidelném koncertním cyklu Třináctého na třináctce?
2) Po kom je pojmenována Otavova ulice?
3) Kdo letos zvítězil v cyklistickém závodu Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky?
 

Správné odpovědi na říjnové soutěžní otázky:


1) 9. října 1940 se narodil jeden z členů kapely The Beatles. Který? John Lennon
2) Kdy se ve zrekonstruovaném Klubu Mlejn uskuteční Den otevřených dveří? 10. října
3) Kolik družstev dobrovolných hasičů se letos zúčastnilo soutěže Stodůlecký vodník? 17 sedmičlenných družstev


Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Bohumila Janečková, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce:
Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá