Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dny otevřených dveří v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského

 

Na odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, který vynikl v oblasti polarografie a stal se nositelem Nobelovy ceny za fyziku, a přesto byl harmonickou osobností s mnoha zájmy, se snažíme navázat rozvíjením našich studentů v různých oborech. Daří se nám to i díky dobře vybaveným odborným učebnám fyziky, chemie, biologie, výpočetní techniky, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy a výtvarné výchovy, jejíž součástí je i keramická dílna, informačnímu centru s knihovnou, studovnou s počítači a kopírkami a rozsáhlému sportovnímu areálu s plaveckým bazénem. Při výuce cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština) jsou studenti rozděleni do skupin podle stupně pokročilosti. Volitelné předměty (latina, literární seminář, společenskovědní seminář, dějiny umění, konverzace v cizích jazycích, ekonomie, ekologie, programování, aplikace počítačů, deskriptivní geometrie, základy právních nauk, základy managementu, semináře a cvičení z jednotlivých povinných předmětů aj.) si studenti s ohledem na své zaměření vybírají na čtyřletém studiu ve 3. a 4. ročníku, na osmiletém v 7. a 8. ročníku. Nabízíme také nepovinné předměty a kroužky, lyžařské a sportovní kurzy, výtvarná soustředění v plenéru, jazykové a poznávací zájezdy, programy primární prevence rizikového chování a adaptační kurzy pro nově přijaté studenty.

I v dalších letech pro nás bude potěšením podporovat nadané studenty v jejich osobnostním růstu. Ve školním roce 2011/2012 otevíráme dvě třídy čtyřletého studia a tři třídy osmiletého studia, proto srdečně zveme zájemce na návštěvu. Dny otevřených dveří v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského budou 24. 11. 2010 a 9. 2. 2011 vždy od 16.30 do 18.30. Doporučujeme navštívit také Scholu Pragensis, výstavu, která bude ve dnech 25. – 27. 11. v Kongresovém centru.

Olga Pavlásková