Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FILMY A JAZYKY

 

Prvního října se v ZŠ Mládí v rámci Evropského dne jazyků uskutečnil již čtvrtý projektový den Filmy a jazyky. Tentokrát propojil oblast cizích jazyků vyučovaných na naší škole s kulturou a výtvarnou činností. Žáci druhého stupně si během září ve skupinkách připravili texty a dabing vybraných filmových scén. Zároveň měli za úkol filmy představit krátkou prezentací a originálním plakátem. To vše v angličtině, němčině nebo francouzštině. Žáci prvního stupně zase vytvářeli filmové plakáty k cizojazyčným filmům. Od čtvrtých tříd se již žáci pustili i do náročnější práce a ve skupinách vznikly krásné prezentace, dramatizované scénky, filmové billboardy, komiksové plakáty nebo filmové kvízy. Žáci se mohli přesvědčit, že cizojazyčný film jim umožňuje zábavně se v cizích jazycích zdokonalovat.

Tomáš Klinka, učitel ZŠ Mládí