Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jazyková výuka pro nejmenší

 

Rodinné centrum Andělky ve Stodůlkách otevírá kurzy angličtiny pro děti již od 1,5 roku. Speciální systém výuky, vytvořený na míru českým dětem, umožňuje již od takto raného věku vnímat melodii a rytmus jazyka a uvědomovat si význam slov.

„Děti se samozřejmě neučí memorovat, opakovat, ale prostřednictvím příběhů, obrázků, písniček, říkanek a jednoduchých činností se samy dovtipují významy slov. Seznamují se s melodií a rytmem řeči a při vytváření řečových center v mozku se jim tento jazyk již fixuje,“ vysvětluje Helena Nováková, zakladatelka centra Andělky a zároveň učitelka jazyků.

Hodiny jsou pestré a děti střídají různé činnosti, zpívají, tančí, kreslí, hrají si. Výuka je uzpůsobena na míru českým dětem. Například výběrem témat, pohádek a příběhů nebo zvířátek v roli průvodců hodin. Všechny kurzy vedou aprobované učitelky anglického jazyka, které mají zkušenost s výukou nejmenších dětí. Lekce jsou rozděleny pro děti od 1,5 roku do 3 let a potom pro děti ve věku od 3 do 6 let. Jejich metodické ukotvení je prováděno na základě výukových materiálů. Více na www.andelky.cz.

Petra Miterová