Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klienti jsou na prvním místě

 

Ve středu 6. října se v Diakonii Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách konal u příležitosti prvního výročí zprovoznění zrekonstruovaného denního a týdenního stacionáře Den otevřených dveří. Rekonstrukce tehdy trvala zhruba půl roku a vyžádala si částku 5,l milionu korun.

„Minulý rok jsme tady otevírali hezky zrekonstruovaný stacionář, ale byl prázdný a nikdo v něm nebyl,“ řekl jeho ředitel Jakub Suchel a dodal: „Dnes je situace úplně jiná. Týdenní i denní stacionář, ale i odlehčovací služba fungují na 100 %. V týdenním stacionáři je 8 lůžek, v tuto chvíli 7 zaplněných. Na zbývající volné lůžko máme 3 čekatele. Bohužel ho nemůžeme obsadit, protože bychom museli rozšířit personál a na to zatím nemáme finance. Situaci ale budeme muset řešit, protože rodiče některých dětí, které ještě navštěvují speciální školu (ve stejném objektu), počítají s jejich následným umístěním v týdenním stacionáři. Lépe je na tom stacionář denní. Zde máme 6 míst, která jsou zaplněná. V současné době jsme uspokojili všechny žadatele. Odlehčovací služba disponuje pěti lůžky. Ta, jak už název napovídá, slouží na odlehčení rodičům, kteří se starají o děti doma, ale potřebují, aby je někdo na krátký čas zastoupil.

V průběhu roku se nám podařilo stacionář i dovybavit. V neděli budeme mít malou slavnost, při níž bude odlehčovací službě předán osobní automobil a také bude představena veřejnosti první část transportního systému, určeného těžce imobilním klientům. Ty umí bezpečně zvednout, přemístit je například na toaletu, přebalovací pult nebo na sprchové lůžko, aniž by pracovnice musely s klientem obtížně manipulovat. Celý transportní systém vyjde zhruba na milion korun. Samozřejmě budeme shánět finance na dokoupení dalších částí.“ Ředitel stacionáře Jakub Suchel má ale plánů, se kterými nás v krátkosti seznámil, daleko více. V poměrně krátkém časovém horizontu totiž bude nutné zvýšit kapacitu stacionáře. V tuto chvíli se už začíná připravovat projekt na dostavbu přízemních částí budovy.

Další projekt se týká zahrady. Ta je sice ve vlastnictví městské části, ale Diakonie ji může využívat i upravovat podle svých potřeb. Na úpravu zahrady už získala od Nadace Philip Morris 250 000 Kč, což je asi čtvrtina potřebné částky. Zahrada by měla vypadat lépe po stránce estetické a měla by být bezbariérová. Hlavním cílem ale je, aby se otevřela veřejnosti a stala se tak místem setkávání. A do třetice je to projekt nebo spíš vize energetické soběstačnosti. Nyní je v objektu dálkové vytápění a roční náklady se pohybují okolo 600 000 korun. A protože ceny energií rostou, jsou úvahy o možném způsobu úspor zcela namístě. „Všechny projekty jsou ale finančně velmi náročné,“ dodal ředitel Suchel. „Čas ukáže, který se nám podaří realizovat a který zůstane nesplněným snem. A protože klienti jsou u nás na prvním místě, uděláme pro jejich pohodlí a spokojenost maximum.“

 Eva Černá