Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte se seznámit s naší školou

 

Ve čtvrtek 25. 11. se ve FZŠ Mezi Školami 2322 uskuteční Den otevřených dveří. Od 8 do 11 hodin si můžete prohlédnout prostory školy, třídy, tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin.

  • 8 – 8.45 hod. – ukázková hodina pro rodiče žáků 1. ročníku
  • 14 – 16 hod. – otevřené herny školní družiny pro rodiče
  • 16 hod. - beseda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále školy, kde budete mít možnost se blíže seznámit se školním vzdělávacím programem i dalšími aktivitami školy
  • 16 hod. - otevřené vyučování pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Při programu si žáci 5. ročníků vyzkouší, jak své znalosti a dovednosti z prvního stupně uplatní na druhém stupni základní školy (event. nižším stupni gymnázia). Rodiče se budou moci spolu se svými dětmi seznámit se stylem práce na vyšším stupni školy. V druhé části odpoledne se žáci mohou podle svých zájmů zapojit do aktivit výchovného charakteru.

Program:
Otevřená vyučovací hodina (3 x 15 min.) -
a) anglický jazyk
b) zeměpis, přírodopis
c) matematika, čeština.

Bližší info získáte na tel. 251 613 247(227), zastupce@fzsmeziskolami.czwww.fzsmeziskolami.cz.

Petr Vodsloň, ředitel