Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyměňte si staré řidičské průkazy!

Policisté již delší dobu při silničních kontrolách upozorňují držitele starších typů řidičských průkazů na nutnost jejich včasné výměny. Povinná výměna řidičských průkazů se vztahuje na dva starší typy řidičských průkazů vydávané v letech 1994 –2000. Platnost těchto řidičských průkazů končí již 31. prosince 2010. Povinnost mít při řízení platný řidičský průkaz vyplývá z § 6, odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., kde jsou vyjmenovány jednotlivé doklady, které musí mít řidič při řízení u sebe. Za jízdu s neplatným řidičským průkazem vám hrozí pokuta 1 000 až 2 000 Kč. Pražští řidiči si své řidičské průkazy mohou vyměnit na pracovišti odboru dopravně správních agend Magistrátu hlavního města Prahy v Praze 1, Jungmannova 35/29.

nprap. Ladislav Beránek
preventivně informační oddělení, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy