Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů

„Chtěl bych moc poděkovat paní Rottrové z odboru životního prostředí, že zajistila opravu chodníku v uliciMezi Školami,“ zatelefonoval do sekretariátu starosty pan Janczik z Nových Butovic. „Přistěhovali jsme se sem, manželka má potíže s chůzí a obrovské louže na chodníku nám velmi vadily.“

Není to nic mimořádného, je to přece naše práce. O rekonstrukci této zničené pěší komunikace, na které se držela voda, jsme usilovali už dlouho. Chodník patří hl. městu a my jsme na opravu neměli prostředky. Dlouho jsem jednala a prosila na magistrátu, až nám na odboru správy
majetku nakonec vyšli vstříc a v průběhu září chodník opravili. Díky ochotě magistrátu se
mi podařilo zajistit také opravu několika schodišť ve Volutové ulici.

Vladimíra Rottrová OŽP

O tom, že paní Rottrová si pochvalu zaslouží, svědčí i dopis pana Jiřího Švorce z Nových Butovic:

„...rád bych vám touto cestou poděkoval za rychlou a kvalitní úpravu zeleně u našeho domu. Jste velmi ochotná a vaší práce si vážíme. Shodli jsme se na tom na včerejším shromáždění
vlastníků. Vím, jak složité je jednat s lidmi a jak obtížná je práce v oboru životního prostředí.
Škoda, že tak jako s vámi, neprobíhají jednání i s jinými odbory ÚMČ. Ještě jednou mnohokrát
děkujeme.“