Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Znovuzrozený Mlejn je opět v provozu

Znovuzrozený Mlejn je opět v provozu

Kulturní dům Mlejn v Kovářově ulici v Praze 13 je po zásadní rekonstrukci opět v provozu. V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina příček až na holý železobetonový skelet. S jeho využitím pak byla vybudována moderní a energeticky úsporná budova. V oddělených provozech budou sídlit tři instituce – kromě kulturního domu se sem znovu stěhuje stodůlecká pobočka Městské knihovny v Praze a bude zde v provozu také nová restaurace. Slavnostní otevření Mlejna se uskutečnilo po zhruba měsíčním zkušebním provozu v neděli 10. října. V krásném slunečném odpoledni se před novou budovou kulturního domu shromáždili představitelé Prahy 13 a zaměstnanci Mlejna, ale i spousta zájemců, kteří využili pozvání k prohlídce budovy v rámci Dne otevřených dveří. Všechny hosty přivítal starosta David Vodrážka. „Vlastně se nejednalo o rekonstrukci, ale o úplnou přestavbu, protože vznikl kulturní stánek zcela nové kvality,“ řekl v úvodu starosta. „Rád bych moc poděkoval všem, kdo se na rekonstrukci podíleli, včetně kolegů z rady a zastupitelstva, zainteresovaných pracovníků úřadu, projektantů, realizační firmy, ředitelky a pracovníků Mlejna i zástupce starosty Petra Zemana, který jako někdejší ředitelMlejna dobře zná potřeby kulturního domu a má na výsledku velkou zásluhu.“ Starosta také zdůraznil, že se podařilo na rekonstrukci získat významné dotace.

Díky kvalitně zpracovanému projektu získala Praha 13 dotaci 46 miliónů z evropských fondů a státního rozpočtu na realizaci projektu energetických úspor ve Mlejně (z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost) a 25 miliónů korun od hl. města Prahy. Veškeré stavební práce (včetně bourání), pořízení a zabudování moderní divadelní techniky a ostatního vnitřního vybavení kulturního domu stálo celkem 185 miliónů korun (bez DPH). Po úvodních proslovech přestřihl starosta Vodrážka s místostarostou Zemanem symbolickou pásku.

Po přípitku byli všichni přítomní pozváni k prohlídce budovy, při které je osobně prováděl Viktor Dvořák, obchodní ředitel společnosti Vltavín Holding, která celou stavbu realizovala. Současně i se svými kolegy odpovídal na technické dotazy návštěvníků. Prohlídka začala ve velkém víceúčelovém sále pro 200 diváků. Sál má vynikající zvukovou izolaci a unikátní stupňovité hlediště, které se dá snadno složit a umožní vytvoření velké plochy, např. tanečního parketu. Pódium je vybaveno profesionální jevištní technikou, zvukem a osvětlením pro jakékoli typy hudebních nebo divadelních představení. „Podařilo se nám dosáhnout instalace specifického zařízení pro vzdušnou akrobacii,“ pochvaluje si zástupkyně ředitelkyMlejna Dagmar Brtnická. „Máme jediný sál v Praze a možná i v celé republice, který má k tomuto účelu ve stropě zabudovaných šest speciálních závěsných bodů s vysokou nosností. Budou využívány při představeních ve stylu nového cirkusu, tedy divadla spojeného s akrobacií, žonglováním, balancováním a dalšími dovednostmi, které jsme obdivovali dosud převážně v cirkuse klasickém. Také zde bude možnost zúčastnit se výuky v těchto zajímavých oborech.“

Ze sálu návštěvníci pokračovali do prostor budoucí restaurace, která ještě nebyla zcela zařízena. Poté navštívili místa, která nebudou běžně veřejnosti přístupná – např. kuchyň, šatny pro účinkující a v suterénu nahrávací studio s režií a moderní centrum vytápění. Právě tato místnost vzbudila velký zájem návštěvníků. Mlejn má unikátní systém vytápění pomocí tepelných čerpadel, které doplňuje teplo z teplovodu. Díky těmto moderním technologiím a kvalitním tepelným izolacím bude kulturní dům mimořádně energeticky úsporný.

Dne otevřeného dveří využilo k prohlídce celkem asi 500 lidí. Mnozí z nich se podívali také do prostor knihovny, která byla teprve před stěhováním a otevře až 23. listopadu.

Kulturní dům Mlejn ale zahájil plný provoz ještě téhož dne. Odpoledne dětským hudebním divadlem Pohádky do kapsy, večer představením Postav na čaj! v podání nového cirkusu Mimochodem a poté ještě jazzovým koncertem Jakub Šafr Quartetu s Petrou Ernyeiovou.

Praha 13 se konečně dočkala moderní budovy pro svůj kulturní dům. Mlejn, který je proslulý po celé Praze díky svému pestrému hudebnímu i dramatickému programu nejrůznějších žánrů, si ji rozhodně zaslouží. Přijměte i vy pozvání na některé z představení. Program najdete ve STOPu na str. 37 nebo na www.mlejn.cz. Jste srdečně zváni!

Samuel Truschka