Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Adaptační kurz

 

Na počátku září se z grantu MŠMT zúčastnili žáci 6. tříd FZŠ Mezi Školami adaptačního kurzu v Kořenově v Jizerských horách. Za ubytování v hotelu, za řadu kvalitních zájmových aktivit pod vedením šikovných instruktorů zajišťovaných firmou Sportlines zaplatili rodiče jen jedinou platbu. Tou byla záloha 600 Kč na dopravu. Pobyt splnil svůj účel. Děti se lépe poznaly, uvědomily si důležitost vzájemné spolupráce, tím se posílila osobní přátelství a upevnily se třídní kolektivy.

Jarmila Žippaiová, tř. učitelka