Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Arboretum přinese ovoce našich prababiček

Jednotlivé dřeviny představují informační tabule

Arboretum přinese ovoce našich prababiček

Půjdete-li, milí čtenáři, cestou z Centrálního parku do Prokopského údolí, neměli byste minout další nádherný krajinný prvek v naší městské části. Za fitness komplexem Volcano, při ulici K Sopce vedoucí z Malé Ohrady, najdete přímo pod Albrechtovým vrchem malé artboretum. Někdejší sopku Albrechtův vrch tvoří skupina skal vulkanického původu. Na jeho úpatí přirozeně meandruje Prokopský potok. To je v Praze velmi cenný a unikátní jev. Arboretum (lat. arbor = strom) je sbírka živých stromů.

 

 

 

Meandry Prokopského potokaMívá parkovou úpravu nebo je založeno jako lesní porost. Slouží k vědeckým či výukovým účelům. Tento projekt miniarboreta seznamuje zájemce o přírodu s původními dřevinami rostoucími na území Prahy. Realizace minimálně zasahuje do původních přírodních porostů a rozšiřuje funkci zdejšího biotopu. Zachovává větší část topolového háje jako významné krajinné dominanty a hnízdiště ptactva. Staré topoly byly ošetřeny zdravotními řezy a stříškami. Některé stromy jsou na dožití, jako domov k životu různých druhů živočichů.

 

 

 

 

Starší pohled na arboretuma Velkou Ohradu z Albrechtova vrchuCílem projektu je představit nově vysazené staré odrůdy vysokokmenných ovocných dřevin, jenž se dříve v krajině běžně pěstovaly. Takové odrůdy nelze v ovocných školkách snadno sehnat, protože se dnes běžně neprodávají. Výsadbám nových dřevin předcházelo vyčištění plochy od odpadů, ruderálních porostů a likvidace starého oplocení. Arboretum se dělí na několik segmentů a je doprovázeno informačními tabulemi s podrobným výkladem. „Šípáková doubrava“ a „Dubohabřina“ nabízí 14 různých druhů dřevin v celkem 54 exemplářích stromů a keřů. V části „Babiččin sad“ najdeme 17 původních vysokokmenných odrůd jabloní, hrušní, slivoní a dříve hojně vysazovaný keř klokoč. „Ukázka méně známého ovoce“, které naši předkové s oblibou pěstovali a zpracovávali, zahrnuje 9 druhů včetně např. kdouloně, mišpule velkoplodé nebo oskeruše domácí.

Albrechtův vrchV roce 2011 bude arboretum doplněno o další dřeviny, např. jeřáb muk, kalinu tušalaj a odrůdy původních ovocných dřevin, např. hrušeň polničku. V nejnižší zmokřené části louky byla vybudována tůň pro obojživelníky, která bude základem pro další etapu projektu, tzv. „Střemchové jaseniny“ vázané na vlhčí polohy a nivy vodních toků. Arboretum zde v budoucnu obohatí výsadby několika druhů vrb, střemchy, olší, jasanů a dubů letních. Investorem arboreta bylo hl. město Praha, spravuje ho magistrátní odbor ochrany prostředí.

Dana Céová