Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dejte pozor na silvestrovskou pyrotechniku

Hasiče a zdravotníky na konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky, při němž dochází nejen k mnohdy velkým materiálním škodám, ale bohužel také k těžkým zraněním. Kvůli pyrotechnice každoročně dochází k zapálení popelnic, kontejnerů, travních porostů a okrasných keřů, ale i odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Nikdy nepoužívejte podomácku vyráběnou, necertifikovanou pyrotechniku, která představuje největší nebezpečí.

Z materiálů Hasičského záchranného sboru