Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrajeme si na školu

 

Fakultní základní škola Mezi Školami zve rodiče a jejich děti na tradiční dílničky pro budoucí prvňáčky Hrajeme si na školu. Zaměření jednotlivých dílniček: 23. 11. – Podzimní čarování, 30. 11. – Mikulášská dílna, 7. 12. – Vánoční ozdoby, 14. 12. – Kouzelná písmenka, 4. 1. - Zima s angličtinou, 11. 1. – Zimní hrátky, 18. 1. – Zpíváme a hrajeme si. Děti si v rámci tohoto programu vyzkouší jaké je to stát se školákem a formou didaktických her přiměřených věku se seznámí s novým prostředím a učiteli školy. Dílničky začínají vždy v 16 hod. v novém pavilónu školy. Zúčastnit se můžete celého cyklu i jednotlivých dílniček.
Více na tel. 251 619 150, www.fzsmeziskolami.czzastupce@fzsmeziskolami.cz.

Marta Šefčíková