Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když se chce, tak to jde

 

V posledních dvaceti letech se zvýšil důraz na ochranu životního prostředí a při posuzování všech podnikatelských a stavebních záměrů se velmi dbá o to, aby jejich vliv na životní prostředí nebyl negativní. To je samozřejmě dobře a myslím, že díky tomu se životní prostředí v České republice od začátku 90. let výrazně zlepšilo. Je tu však i pohled z druhé strany. V očích některých občanů a občanských sdružení je jakákoli nová stavba nebo objekt určený k podnikání hrozbou pro životní prostředí a nepřítelem na život a na smrt. Od úředníků i samosprávy pak očekávají, že stavbu škrtnutím pera zakážou a věc bude vyřešena. Jenže tak to není. Úřad nemůže a nechce bránit majiteli pozemku ve výstavbě nebo živnostníkovi v podnikání, pokud splní zákonné podmínky. Samozřejmě, někteří stavebníci nebo podnikatelé zase nechtějí požadavky úřadu respektovat, považují je za šikanování a jsou z toho vleklé spory.
Proto je velmi potěšitelné, když se najde rozumný podnikatel, který chápe požadavky na ochranu prostředí a vezme si je za své. Plochy v okolí Mototechny, severně od Rozvadovské spojky, jsou využívány zejména jako výrobní a skladové prostory, přesto i zde jsou obytné domy. Proto jsme od provozovatele betonárky mezi ulicemi Za Mototechnou a K Hájům, která je zde řadu let, vyžadovali, aby areál obehnal protihlukovou stěnou a provedl další opatření, která minimalizují negativní dopad na okolí. Společnost, která betonárku provozuje a vytváří v naší městské části pracovní místa, naše požadavky akceptovala. Vybudovala okolo areálu železobetonové monolitické stěny ukončené akustickými panely, které snižují hlučnost provozu. Snížení prašnosti bylo vyřešeno skrápěním úložiště kameniva.
V areálu byly provedeny terénní úpravy, vybudovány zpevněné plochy a nově vzniklé svahy byly zatravněny. Celá stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a v říjnu 2011 zkolaudována. Společnost kromě toho také v roce 2009 přispěla částkou 100 tisíc korun na vybudování dětského hřiště s parčíkem mezi ulicemi Jindrova a K Hájům. Za to si, myslím, zaslouží uznání.

Petr Zeman, zástupce starosty