Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v listopadu: 60. výročí úmrtí B. A. Wiedermanna

Varhanní virtuos, skladatel a hudební pedagog Bedřich Antonín Wiedermann se narodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na Hané. Už v mládeneckém věku ovládal nejen hru na klavír a varhany, ale také na housle a violoncello. Dá se tedy říci, že byl skutečně všestranný muzikant. Po maturitě na gymnáziu začal studovat bohosloví na teologické fakultě. Seminář však opustil a vstoupil na pražskou konzervatoř do třídy Vítězslava Nováka a do varhanní třídy Josefa Kličky. Působil jako varhaník v Brně, v chrámu emauzského kláštera v Praze, byl profesorem na konzervatoři, posléze na Akademii múzických umění, kde založil zatím chybějící sekci pro duchovní hudbu. Byl také regenschori v bazilice sv. Jakuba St. v Praze, kde začal pořádat pravidelné varhanní koncerty, v Obecním domě i v Rudolfinu dělal varhanní matiné, spolupracoval mimo jiné i s českou filharmonií. Jeho notový materiál a rukopisy jsou uloženy v Českém muzeu hudby. B. A.Wiedermann zemřel 5. 11. 1951. Jeho pohřeb se konal v Domě umělců, pochován je na Vyšehradě. Od r. 2005 je po něm pojmenována jedna z ulic v Praze 13.

Eva Černá