Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VĚDA V ULICÍCH

 

Takto nazvanou akci navštívili 20. září žáci 2. stupně ZŠ Mládí. V kampusu ČVUT a VŠCHT v Dejvicích ji organizovala „Česká hlava“ za pomoci mnoha vědeckých a vzdělávacích institucí. Cílem bylo přiblížení zákonitostí vědy a techniky dětem prostřednictvím interaktivních exponátů, které si žáci mohli po splnění zadaných úkolů vyzkoušet a prohlédnout podle svých zájmů. Mnozí využili možnost exkurze do Národní technické knihovny. Ve škole pak zpracovali zajímavé reportáže a v hodinách přírodních věd prezentují převratné objevy a technické novinky.

E. Martoníková, Z. Karvánková, ZŠ Mládí