Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zakoupením obrazů pomůžete Diakonii

 

Od 3. do 7. října mohli návštěvníci radnice vidět výstavu bezmála 50 výtvarných děl v rámci III. ročníku Bienále pro Diakonii a některé případně zakoupit. Cílem benefiční akce s mottem „Dejte nám místo ve svém srdci“ bylo získání peněžních prostředků na dostavbu Střediska Diakonie ČCE ve Stodůlkách. V Bienále bylo nabízeno celkem 170 výtvarných děl, věnovaných 60 umělci. Výstava začala slavnostní vernisáží, na které promluvili zástupce starosty Aleš Mareček, ředitel Střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách Jakub Suchel, ředitel Diakonie ČCE David Šourek a farář Petr Hudec z Farního sboru ČCE z Dejvic. Tento sbor je patronem stodůleckého střediska a celé Bienále pořádal. O hudební doprovod večera se postaral sbor Naši pěvci.

Souběžně proběhla také prodejní výstava v modlitebně Farního sboru ČCE v Dejvicích. Do konce výstavy se prodala díla za 330 tisíc korun. Ostatní neprodaná díla jsou ale i nadále k zakoupení. Chcete-li Diakonii pomoci, najdete je na adrese www.bienaleprodiakonii.cz, kde je možné si díla prohlédnout a objednat. Stodůlecké středisko Diakonie je významným centrem péče o zdravotně postižené, zejména o osoby s kombinovaným postižením. Více se o jeho aktivitách a stavebních záměrech dozvíte v článku na str. 4.

Samuel Truschka