Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Barevné kovy

Barevné kovy

Jak v první, tak i druhé světové válce se Němcům nedostávalo barevných kovů. Proto byly konány sbírky mezi obyvatelstvem. Tyto sbírky však neměly úspěch. Když nebylo takto dosaženo žádoucího výsledku, byly opět zabaveny zvony. Nic jiného, na čem by se mohli, jak se lidově říká „vyškubnout“, tu nebylo. Hned po válce byly konány dobrovolné sbírky a tak byl pro stodůlecký kostel pořízen opět nový velký zvon. Nejmenší, zvaný Umíráček, zde zůstal a prostřední, zvaný Poledník, již zakoupen nebyl, takže od těch dob jsou zde na věži pouze dva zvony. Z dobrovolných sbírek byla též opravena fasáda kostela a provedeny různé jiné úpravy uvnitř, jež však nebyly vždy šťastně voleny. Tyto práce byly prováděny místními řemeslníky bez odborného poradce, takže bylo ve skutečnosti naděláno více škody než prospěchu. Tyto škody nebudou již nikdy nahrazeny.

Vybral Dan Novotný