Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

Na středu 26. září svolala radnice Prahy 13 veřejné fórum občanů městské části. Pozvánka byla zveřejněna i v zářijovém STOPu. V minulosti proběhla celá řada setkání a besed s občany. Toto veřejné fórum však bylo poprvé organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí.

Na setkání v obřadní síni se dostavily asi tři desítky občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem tohoto prvního sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější a měla by se tedy přednostně řešit. Jednání zahájila tajemnice úřadu Kateřina Černá. Poté moderátorka večera Vladimíra Jilečková seznámila přítomné s mechanismem sběru témat. U pěti stolů probíhala diskuse k jednotlivým oblastem – městská zeleň a čistota, obchod a služby, doprava a bezpečnost, volný čas a mládež, sociální problematika a multikulturní soužití. Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny tyto podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali 2 – 3 nejdůležitější témata v dané oblasti. Vybraná témata potom veřejně prezentovali a zapsali na tabuli. V závěrečné fázi měl každý účastník možnost přidělit dva body jednomu nebo dvěma z takto vybraných témat.

Pak už jen stačilo sečíst udělené body a vznikl pořadník deseti témat, která přítomní účastníci považují za nejdůležitější. Podle názoru účastníků setkání je nejdůležitějším úkolem prosadit stavbu domu pro seniory v Praze 13. Tuto záležitost, která je v působnosti hl. města Prahy, preferuje i starosta městské části David Vodrážka.

„Výstavbu domu pro seniory považuji také za výraznou prioritu,“ říká starosta. „Budeme nadále jednat s hl. městem, které stavbu připravuje, a společně hledat způsoby, jak ji uskutečnit co nejdříve.“ Mezi dalšími požadavky bylo např. omezení zástavby na úkor zeleně, řešení dopravy v klidu a zvýšení grantové podpory volného času a sportu, životního prostředí a sociální oblasti. Veřejné setkání 26. září samozřejmě nebylo reprezentativní.

Podle metodiky Místní agendy 21 je tedy dalším krokem předložení vybraných témat k potvrzení občanům formou ankety ve zpravodaji a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme informovat ve STOPu a tématy se budou zabývat orgány samosprávy.

 

>> HLASUJTE PRO NEJPODSTATNĚJŠÍ TÉMATA ZDE <<

-red-