Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na Malé Ohradě začala rekonstrukce některých ulic. Jak bude probíhat a kdy skončí?

Na Malé Ohradě začala rekonstrukce některých ulic. Jak bude probíhat a kdy skončí?

Dlouho očekávaná druhá etapa rekonstrukce komunikací a chodníků na Malé Ohradě byla zahájena začátkem října. Jedná se o akci, kterou financuje a realizuje hlavní město Praha, zhotovitelem stavby je společnost Cetus Plus, a. s. Rekonstrukce se týká ulic Mutěnínská, Liběšická, Na Hvížďalce a Velichovská.

Rekonstrukce je rozdělena na několik částí, které by měly probíhat podle plánovaného harmonogramu:
3. 10. – 16. 11. 2012 – Liběšická, Mutěnínská
17. 11. – 16. 12. 2012 – Liběšická
17. 12. – duben 2013 – Velichovská, Na Hvížďalce

Předpokládaný termín dokončení je plánován na duben 2013. Protože jsou však práce závislé nejen na klimatických podmínkách, ale také na dořešení souhlasů vlastníků některých pozemků pod komunikacemi Na Hvížďalce a Velichovská, může dojít k posunutí termínu kompletního dokončení a předání komunikací až na polovinu příštího roku.

Současně chci upozornit obyvatele rekonstruovaných ulic, že po dokončení rekonstrukce nebude z důvodu záruky možné zasahovat do vozovky, např. budovat přípojky inženýrských sítí. Máte-li tedy v plánu realizovat přípojku nebo provádět jiné zemní práce, je nezbytně nutné koordinovat postup se zhotovitelem stavby, stavební firmou Cetus Plus, a. s., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5.

Odpovědným zástupcem zhotovitele je pan Robert Janoušek, kterého je možné kontaktovat e-mailem na adrese robert.janousek@cetusplus.cz nebo na telefonních číslech 257 215 527 a 602 342 234. Případně se můžete obrátit na Ing. Hlavatého z Výstavby inženýrských staveb – telefonní číslo 725 005 812.

Děkuji místním občanům za pochopení a trpělivost v souvislosti se ztíženými podmínkami v průběhu stavby. Odměnou budou rekonstruované komunikace a chodníky a celkově příjemnější prostředí, které si Malá Ohrada určitě zaslouží.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz