Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Adaptační kurz děti nadchl

Dny 23. – 25. 9. trávili šesťáci z FZŠ Trávníčkova se svými novými třídními učitelkami kousek od Protivína. Doprovázela je školní psycholožka Lucie Matějovská a další dvě psycholožky z organizace Proxima Sociale. Cílem pobytu bylo lépe se poznat, adaptovat se na nové nároky s přechodem na 2. stupeň a posílit dobré vztahy ve třídě. K tomu sloužily různé hry i volné chvíle, kdy byl dostatek prostoru k rozhovorům a vytváření nových přátelství.

Jana Venclíčková, Magdalena Capková