Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY

Poslední zářijový den přivezli strážníci z odboru prevence MP do sportovního areálu naší FZŠ Trávníčkova mobilní dopravní hřiště. Předškoláci si procvičili důležité dopravní značky a vyzkoušeli si jízdu na kolech. Společně se žáky prvních tříd zhlédli ukázku výcviku služebních koní a psů. Při zdařilé akci pomáhali žáci 5.A.

Helena Bumbálková