Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ornitologická stezka je kompletní

Slavnostním odhalením posledních panelů byla dne 23. září v areálu Základní školy Mládí dokončena naučná ornitologická stezka. Jde o vůbec první kompletní soubor ornitologických panelů, které pro svoji školu nakreslili samotní žáci. Výtvarnou tvorbu koordinovala učitelka Zora Karvánková. Za více než dva roky nakreslily žákyně podle výtvarných předloh celkem 129 encyklopedických ilustrací a pomohly tak vytvořit 14 naučných panelů o ptácích, kteří žijí v městských zahradách, parcích a v blízkosti lidských sídel. Naučné panely jsou rozděleny do čtyř informačních okruhů: ptáci v naší zahradě, ptačí budky, potrava ptáků a predátoři okolo ptačích budek. Stezku si mohou prohlédnout návštěvníci zahrady a samozřejmě bude sloužit žákům školy.