Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt je v plném proudu

V úterý 13. října proběhlo v obřadní síni radnice druhé kolo předávání certifikátů absolventkám kurzů v rámci projektu Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13. Vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helena Volechová, manažerka projektu Hana Tyranová a koordinátorka Michaela Gaydošová předaly certifikáty dalším devíti absolventkám. Projekt, o kterém jsme ve STOPu již několikrát psali, poskytuje bezplatnou podporu rodičům s malými dětmi, kteří chtějí nastoupit do zaměstnání po rodičovské dovolené. Nabízí zcela zdarma kariérní a právní poradenství a e-learningové vzdělávací kurzy v pěti oblastech. Do konce září se už do projektu přihlásilo celkem 236 účastnic a jeden účastník. Pouze 40 účastnic ale v uvedeném termínu absolvovalo alespoň jeden kompletní balíček e-learningových kurzů a jeden typ poradenství. Proto organizátoři doporučují všem přihlášeným, aby co nejdříve dokončili vybrané balíčky e-learningových kurzů a současně se také objednali na kariérní nebo právní poradenství. Obě tyto součásti projektu jsou zdarma a jejich využití může účastníkům velmi pomoci při hledání dalšího uplatnění. Více informací najdete na www. praha13.cz v oblasti Městská část – Sociální oblast – Projekt Zpět do práce. Dotazy je možno zaslat také na e-mailovou adresu zpetdoprace@p13.mepnet.cz.

-red-