Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Strážníci radí seniorům

Senioři patří ke skupinám obyvatel nejvíce ohroženým kriminalitou. Proto pro ně Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy uspořádala Senior akademii – jedenáctidílný cyklus přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Na úvodním setkání 30. září přivítali téměř 30 seniorů starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. Účastníci se dozvědí více o bezpečném chování, finanční gramotnosti, kriminalistice, první pomoci nebo o obraně proti podvodníkům a domácímu násilí. Na programu je také návštěva Muzea Policie ČR nebo operačního střediska městské policie. Zájemci z řad místních seniorů se mohou připojit i na některém z dalších setkání, která se konají až do poloviny prosince každou středu od 14.00 v obřadní síni radnice. Stačí přijít - účast je bezplatná.

Samuel Truschka