Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Číslo popisné 51 – U Bílého beránka

Ve starých zápisech jest uváděn také pod názvem „u Bílé vovčičky“. Býval to starý zájezdní hostinec, který leží na hranici katastru obce Stodůlek a Řep. Hospoda tato sloužila v dřívějších dobách jako zájezdní, hlavně formanům, kteří vozili různé zboží do Prahy a zpět. Její sláva zanikla zavedením železnice. Hostinec stával o samotě, bývala zde i kovárna. Po celé jižní straně stojí ještě dnes stáje pro koně. Uprostřed dvora stávala obrovská kolna na mohutných sloupech, kam zajížděli formani s povozy s nákladem zboží. Dvůr má dvoje vrata, na severní straně při silnici na Plzeň a na východní straně na silnici od Stodůlek ku Praze. Jedněma se do dvora zajelo a druhými opět ze dvora vyjelo ven.

Vybral Dan Novotný