Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co děláme pro své zdraví?

Den zdraví uspořádala Praha 13 za podpory hl. m. Prahy v úterý 20. 9. na Slunečním náměstí. Zahájili ho společně radní hl. města Prahy Radek Lacko a zástupce starosty Pavel Jaroš za účasti několika dalších představitelů městské části. Akce se konala v rámci aktivit Místní Agendy 21. Největší zájem zaznamenali u stánků zdravotníků, kde měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak, zjistit hladinu cholesterolu, glukózy, triglyceridů a procento celkového tuku v těle nebo si nechat vyšetřit plicní funkce či pigmentové skvrny. Z ankety kterou mezi návštěvníky provedla televize TV13, vyplynulo, že všichni se o svůj zdravotní stav zajímají, vědí, co by pro své zdraví a dobrou kondici měli dělat a snaží se, ale na cvičení a správnou životosprávu se jim většinou nedostává času. Na Dnu zdraví se mohli s odborníky poradit, jak změnit výživu či životní styl. Představila se také organizace České Ilco, dobrovolné sdružení stomiků (lidí s trvalým vývodem z trávicí nebo vylučovací soustavy), které radí a účinně pomáhá lidem s tímto postižením. Představilo svoji novou informační kampaň a literární soutěž vtipně apelující na „básnické střevo“ soutěžících. Den zdraví nezapomněl ani na děti, pro které byla připravena pohybová cvičení, ukázky první pomoci a procvičování paměti.

Samuel Truschka