Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dík za skvěle zorganizovanou akci

Dne 18. září pořádal Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny Den otevřených dveří. Akce byla zajímavá a dobře organizovaná. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Dagmar Kolandové a celému týmu cvičitelů za výborné sportovní akce pro děti a trvalou mravenčí práci při motivaci a udržení zájmu dětí o sport.

S pozdravem Lenka Laňová