Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KOMUNITNÍ KOMPOST

S našimi prvňáčky ze ZŠ Mohylová jsme vyrazili do Řep na prohlídku komunitního kompostéru. Nakládání s bioodpadem bývá na sídlištích problém, ale občanské sdružení Ekodomov se ho v rámci tohoto projektu zhostilo skvěle. Ukázka kompostéru i povídání lektorky Lenky Veselé zaujalo nejen děti, ale i nás, dospělé. Děkujeme za bezva nápad a přejeme, aby se projekt i nadále dařil.

Jana Davidová