Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na některá místa vyveze lanovka

Občas zapomínáme na to, že do pražské dopravy patří i lanovky. V Česku jich funguje víc než stovka a v samotné Praze tři. Vlastně historicky čtyři. Už 30. května 1891 byla spuštěna lanová dráha na Letnou, zrušená v roce 1922, nahrazená zastřešeným pohyblivým chodníkem s dřevěnými schody a pro katastrofální technický stav definitivně zrušená roku 1935. Nejznámější a druhou nejstarší je ale bezesporu ta na Petřín. Vybudovaná také při příležitosti Všeobecné výstavy v roce 1891. Rozjela se 25. července 1891, tedy dva měsíce po letenské lanovce a délka tehdy činila 383 metrů. V roce 1921 byl ale provoz zcela zastaven a těleso dráhy začalo chátrat. Po rekonstrukci, kdy horní části lanovky prodloužili a dolní část přeložili blíž k tramvaji na Újezdě, byl 5. června 1932 zahájen provoz na celé 511 metrů dlouhé trase. V šedesátých letech došlo postupně kvůli zrušení odvodu vody (od středověku pečlivě prováděného) ke dvěma masivním sesuvům půdy a lanovka dojezdila. Ale díky Spartakiádě se 15. července 1985 rozběhla znovu a běží dodnes. Ročně stihne přes 1,2 milionu cestujících. Z Újezda na Petřín s mezistanicí na Nebozízku vás, za 4 minuty a o 130 metrů výš, vyveze celoročně za běžné jízdné v MHD.

Dlouhodobě plánovaná sedačková lanovka v pražské zoo fungovala do rázného zastavení kvůli závažným nedostatkům v roce 1978 jenom rok. Od roku 1981 patří pod Metro k Dopravním podnikům a na 106 metrech slouží k překonání 50 metrů výškového rozdílu mezi spodní a horní částí zahrady. V provozu bude podle jízdního řádu a za příznivých povětrnostních podmínek do 1. ledna 2017, ale pro jeho upřesnění i způsob placení jízdného, které je 25 korun, doporučuji informace na www.dpp.cz/lanova-draha-v-zoo/.

Třetí fungující lanovkou, o které ale málokdo ví, je od roku 1996 celoroční spojení parku Mrázovka s restaurací NH hotelu na Smíchově. Kabina jede zhruba 1 minutu po 156 metrů dlouhém mostě s převýšením 51 metr. Je pro 12 osob a při jízdě se naklání tak, že podlaha zůstává ve vodorovné poloze. Je zdarma a cestující ji sami obsluhují. Hudbou budoucnosti je uvažovaná lanovka z Podolí na Kavčí hory nebo skoro kilometr dlouhá z Radlické na pláň Dívčích hradů.

Dan Novotný